Добро пожаловать, Гость
Username: Password: Запомнить меня

Rules

NO TRANSLATION AVAILABLE

Foruma kārtība

 • Lasīt Forumu var bez reģistrācijas
 • Piedalīties diskusijās var bez reģistrācijas, bet ievadot drošības kodu
 • Reģistrējoties lietotājam paveras daudz plašākas iespējas, piemēram, veidot savu profilu, ievietot attēlu, apskatīties savas diskusijas, veidot foruma iecienītākās diskusiju grupas, sūtīt privātās ziņas citiem reģistrētajiem lietotājiem u.c.

Lamāšanās, apvainošana, privātums
Nav pieļaujama nekāda veida lamāšanās un biedru aizskaršana. Aizliegta apsaukāšanās, apvainošana, lamāšanās, apvainojošas piezīmes. Nav atļauta arī uz lamāšanos uzvedinošu piezīmju izteikšana.
Ja, tavuprāt, kāds tevi apvainojis, vai mēģina uzsākt ķīviņu, neatbildi ar to pašu - arī tas ir aizliegts. Sazinies ar kādu personāla biedru, norādot saiti uz pavedienu! Bet, pirms to dari, pārliecinies, ka neesi strīdu pats aizsācis, neesi mēģinājis to turpināt, iedrošināt. Esi pats rīkojies atbilstoši noteikumiem un mēģinājis apvainošanu mierīgi novērst. Vai, ja tas nav bijis iespējams, vienkārši neesi turpinājis iesūtīt attiecīgajā pavedienā.
Izturies ar cieņu pret katru foruma biedru! Nav pieļaujama uzbrūkoša un aizskaroša tipa rakstu iesūtīšana, diskriminējošas, pazemojošas, rasistiskas piezīmes, noniecinoši izteikumi par kādu reliģiju, ticību, etnisko izcelsmi, valsti, kultūru, seksuālo orientāciju, invaliditāti. Aizliegts iesūtīt apmelojošu, apvainojošu, rupju, naidpilnu, zaimojošu, draudošu, likumu pārkāpjošu materiālu. Aizliegts arī ievietot saites uz lapām ar šādu materiālu.
Visas sūdzības par biedriem vai personālu iesniedz ar privāto ziņnesi, nevis forumā!
Aizliegts izplatīt privātu (saņemtu privātajā ziņnesī, pa e-pastu u.c.) vai biedru identificējamu informāciju publiski forumā kā arī ārpus šīs vietnes bez attiecīgā biedra vai sākotnējā informācijas nosūtītāja atļaujas. Aizliegts citur izplatīt šajā forumā iegūtu privātu informāciju. Forumā aizliegts iesūtīt ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ja vien autortiesības nepieder tev vai šim forumam.
Aizliegts draudēt, uzmākties foruma biedriem; sazināties ar biedriem, ja viņi norādījuši, ka to nevēlas.
Ir aizliegts pieteikties vai mēģināt pieteikties kontam vai lietot kontu, kas nepieder tev. Aizliegts atdarināt foruma personāla (regulatoru) identitātes (ar tādiem pašiem vai līdzīgiem lietotājvārdiem, avatariem (izņemot foruma galerijas attēlus), baneriem, parakstiem.

Uzbrukšana personālam
Neizrādi necieņu, neaizskar, neuzbrūc, nekaitini, publiski nesūdzies, neveido aptaujas un pavedienus par foruma personālu! Mums nav vajadzīga nicinoša izturēšanās tāpēc vien, ka esam personāls un cenšamies uzturēt šo vietu patīkamu visiem. Regulatori tavā vietā paveic visu netīro darbu!
Ja esi neapmierināts ar kāda personāla biedra rīcību vai to, kā forums tiek vadīts, lūdzu, atrodi citu forumu vai arī mierīgi un argumentēti ziņo par šo lietu administratoram vai attiecīgajam regulatoram ar privāto ziņnesi; nedari to forumā!
Atceries, ka mēs neesam atbildīgi ne par vienu iesūtīto ziņu! Mēs negarantējam un negalvojam par nevienas ziņas pareizību, pilnību vai derīgumu, un neesam atbildīgi ne par vienas ziņas saturu. Katra ziņa izsaka tā autora, nevis šī foruma viedokli.
Jebkurš lietotājs, kuram(ai) šķiet, ka kāds iesūtītais raksts nav pieņemams, tiek aicināts nekavējoties sūtīt mums attiecīgu e-vēstuli. Mēs varam dzēst nepieņemamas ziņas, un, ja atzīstam, ka ziņa ir jāizņem, saprātīgā laika periodā mēs to arī centīsimies izdarīt.
Par noteikumu neievērošanu foruma regulatori var piemērot sodu/brīdinājumu, pieliekot brīdinājuma procentus, uz noteiktu vai visu laiku nosakot biedram rakstu priekšskati vai izraidot no foruma. Noteikumiem neatbilstošus rakstus regulatoriem ir tiesības izdzēst bez iepriekšēja brīdinājuma.

Surogātpasti, reklāma, saites un cita veida beztēmas
Tīšām vai atkārtoti neiesūti pavedienus neatbilstošos forumos! Katram rakstam ir jābūt atbilstošam konkrētajam pavedienam un forumam. Pavedienam jānorāda tā saturam atbilstošs un skaidri saprotams nosaukums. Neiesūti atkārtoti vienu un to pašu vai līdzīgu informāciju! Pirms veido jaunu pavedienu, pārliecinies, ka šo tēmu jau neapspriež citur forumā!
Sarunas gaitā nemaini pavediena tematu! Ja vēlies turpināt apspriest kādu citu tēmu vai runāt ar konkrētu biedru, izmanto privāto ziņnesi vai aizsāc jaunu pavedienu!
Nav atļautas darbības, kas traucē normālu sarunas norisi un darbošanos forumā vispār. Neveido rakstus, kas ir tukši, bezjēdzīgi, nesaprotami, grūti lasāmi, bojā foruma izkārtojumu!
Forumā aizliegta jebkura politiska vai pornogrāfiska satura reklāma, kā arī cita veida šo materiālu izplatīšana. Ne rakstos, ne PZ, ne forumā nosūtītā e-pastā nav atļauts izplatīt reklāmu, surogātpastu, veiksmes vēstules u.tml. uzmācīgus materiālus.Par surogātpastu tiek uzskatīti arī īsi raksti, kas satur tikai pāris vārdu, kādu saīsinājumu, smaidiņu u.tml.

 • Saites ir atļauts ievietot, ja tās atbilst attiecīgās lapas (pavediena) tematam un ir nemaldinoši paskaidrotas (t.i., ir norādīts (vai skaidri nojaušams), kas atrodas lapā, uz kuru saite ved). Saites jāievieto, tās neatkārtojot vairākos rakstos vai pavedienos.
 • Aizliegtas ir saites, kuru pamatjēga ir nopelnīt tās ielicējam punktus (vienalga, kāda to nozīme vai nosaukums konkrētā gadījumā) par katru, kurš uz tās noklikšķina. Tāpat aizliegtas ir arī attēlu karstās saites, par kuru aplūkošanu tiek doti punkti.
 • Aizliegtas ir saites uz lapām, kuru saturs pārkāpj Latvijas likumdošanu.
 • Aizliegtas saites, kas var kaitēt lietotāja izmantotajai tehnikai vai programmatūrai, saites uz kaitinošām lapām (ar daudziem uznirstošiem logiem u.tml.).
 • Aizliegtas saites uz pornogrāfiska satura lapām, kā arī uz politisko partiju reklāmām.
Avatari, paraksti, lietotājvārdi
 • Avatara bildei vēlams būt kvadrātam, tas ir augstumam un platumam vajadzētu būt vienādam. Pretējā gadījumā automātiski izveidotais avatara sīktēls būs saspiests neproporcionāli.
 • Avatara bildes izmērs nedrīkst būt lielāks par 160x160 pikseļiem.
 • Avatara datnes izmēram jābūt ne lielākam kā 100KB.
 • Avatars drīkst saturēt tikai vizuālu informāciju (nedrīkst būt ietverta skaņa), kā arī tas nedrīkst saturēt saites vai kādas izpildāmas komandas. Vienkāršāk - tam jābūt tikai attēlam vai attēlu animācijai un nekam vairāk.
 • Attēla/u paraksts nedrīkst būt:
 • platāks par 500 pikseļiem;
 • augstāks par 200 pikseļiem;
 • aizņemt laukumu lielāku par 50 000 pikseļiem.
 • Attēla/u datnes kopējam izmēram jābūt ne lielākam kā 40KB.
 • Teksta paraksts nedrīkst būt garāks par 12 rindiņām;
 • Parakstā nedrīkst būt ietverta skaņa.
 • Paraksts nedrīkst būt pārāk uzkrītošs vai traucējošs. Atceries – tas ir tikai paraksts taviem rakstiem forumā!
 • Par apvainojošiem lietotājvārdiem. Aizliegts izveidot lietotājvārdus, kas acīmredzami domāti apvainojoši, kas aizskar, kaitina citus foruma biedrus.
 • Par atveidošanu. Aizliegts izveidot lietotājvārdus, kas atdarina vai apsmej citus foruma biedrus.
 • Par mainīšanu. Mainīt forumā redzamo lietotājvārdu drīkst (jābūt spēkā visiem punktiem):
  • ne agrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšējās lietotājvārda maiņas (vai reģistrēšanās);
  • biedri, kuri iesūtījuši vismaz 100 rakstu kopš iepriekšējās lietotājvārda maiņas (vai reģistrēšanās);
   • katri papildu 6 mēneši var aizstāt 10 no nepieciešamajiem rakstiem;
  • biedri, kuriem vismaz mēnesi nav bijis vairāk par 20 brīdinājuma procentiem.

Mainīt pieteikšanās vārdu drīkst ne agrāk kā 1 mēnesi pēc iepriekšējās pieteikšanās vārda maiņas (vai reģistrēšanās).

Noteikumi var tikt mainīti nebrīdinot lietotājus. Foruma noteikumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža.

Read more...
Time to create page: 0.196 seconds