ils

Jevgeņija Sadovska rakstiņš no izdevuma "Zapretnaja istorija", 2106. gada 3. numura.

Tādas parādības kā korupcija avoti slēpjas pašā senākajā cilvēces vēsturē. Var vienīgi pateikt, ka vēl ilgi pirms antīkās civilizācijas rašanās, korupcija jau bija pirmatnējo cilvēku sabiedrības sodība. Mēģinājumi to uzvarēt vai vismaz iegrožot tika veikti jau sensenos laikos.

Pirmais cīnītājs ar korupciju.

Pirmais vēsturiski fiksētais cīnītājs ar korupciju bija viens no Senās Divupes (teritorija starp Tigru un Eifratu) pilsētvalstu valdniekiem Uruinimgina. Viņa valdīšanas laiks datēts apmēram 2300 gadi pirms mūsu ēras.

Arheologi uz māla plāksnītes atraduši uzrakstu, kur slavēts valdnieks Uruinimgina par to, viņš ir "pieveicis kukuļņēmējus un sliktus tiesnešus". Kādā veidā valdnieks ir centies pievarēt korumpantus, nav zināms.

Taču pats fakts, ka viena no valdnieka labajām īpašībām ir bijusi cīņa kukuļņēmējiem, liecina par to, cik dziļi šī "sērga" jau bija paspējusi dzīt saknes.

Korupcija plauka arī Senajā Ēģiptē. Neierobežotā faraonu vara balstījās uz milzīgu birokrātisko aparātu, kas arī bija vienkāršo cilvēku reālais saimnieks. Saglabājies seno ēģiptiešu papiruss ar raksturīgām pamācībām: "Liec savu muguru priekšniecības priekšā, tad tavā mājā būs kārtība, tava alga būs normāla, jo slikti tam, kas priekšnieku neklausa, taču viegli dzīvot tam, kad priekšnieks ir labvēlīgs".

Pie visa vainīgi ir tiesneši?

Neskatoties uz paraugprāvām un cietsirdīgajiem sodiem par korupciju, ko ieviesa daži ''eģiptiešu faraoni, cīņa ar to vēlamos rezultātus nedeva.

Labākā gadījumā izdevās nepieļaut vistrakākās pārmērības savas varas izmantošanā. Taču kukuļi, nodevas un izspiešana, ja var tā izteikties, vidējā mērogā bija masveidīgas.

Seno ierēdņu pērkamība un viltība - vispirms, tiesnešu vidū - atzīmē arī Bībele: "...priekšnieks prasa dāvanas un tiesnesis tiesā pēc kukuļa, augstmaņi izrāda savas dvēseles ļaunumu un lietas apgriež otrādi..."

Pat pats termins "korupcija" ir saistīts tieši tiesas darbinieku netīriem darījumiem.

Senās Romas Likumos XII tabulā darbības vārds "corrumpere" nozīmē "mainīt liecības tiesā par naudu" un "nopirkt tiesnesi". No šejienes arī nāk vārds "korupcija".

Rubrikas: vēsture
Līdzīgi raksti :

» Armēnija

Par unikālo un seno armēņu tautas vēsturi, mākslu, literatūru, mūziku un citām kultūras vērtībām ir sarakstīti sējumu sējumi. Atspoguļot to visu žurnālā nedz var, nedz vajag, tāpēc Patiesā Dzīve ielūkosies šodienas...