mausns
NO TRANSLATION AVAILABLE

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Biedrību un nodibinājumu likums

1.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir veicināt biedrību un nodibinājumu darbību un to ilgtermiņa attīstību, kā arī sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu.

(2) Šis likums regulē biedrību un nodibinājumu darbības pamatprincipus, organizatorisko struktūru, likvidāciju un reorganizāciju.

2.pants. Biedrības un nodibinājuma jēdziens

(1) Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura.

(2) Nodibinājums, arī fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

3.pants. Biedrības un nodibinājuma tiesiskais statuss

Biedrība un nodibinājums iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tie ierakstīti biedrību un nodibinājumu reģistrā.
Tags: politika

Read more...

mausns
NO TRANSLATION AVAILABLE

  BIEDRĪBAS

LATVIJAS FANTĀZIJAS
UN FANTASTIKAS BIEDRĪBA

STATŪTI

Rīgā, 2000. gada 15. janvārī

1. Vispārīgie noteikumi

Tags: politika

Read more...

mausns
NO TRANSLATION AVAILABLE

Šis ir biesru saraksts uz 07.12.2015. Sastāvs var tikt mainīts vadoties pēc apstākļiem.

Aktīvie biedri:

 1. Gunta Deģe
 2. Andra Gustavsone
 3. Kristaps Andrejsons
 4. Kaspars Bērziņš
 5. Mārtiņš Untāls
 6. Andrejs Andrejevs
 7. Linda Stepaņuka
 8. Vilhelmīne Ozoliņa
 9. Kristaps Lamaks
 10. Kārlis Balts
 11. Toms Blūms
 12. Lauma Klintsone
 13. Guntis Veiskats
 14. Reinis Betlers
 15. Arnis Voitkāns
 16. Gints Romanovskis
 17. Andrejs Zaporožecs
 18. Sergejs Mihailovs
 19. Ilmārs Bite
 20. Vita Sudmale

Read more...