admin

LFFB ir nekomerciāla organizācija un materiāli, kas ievietoti šajās lapās ir publicēti tikai iepazīšanās nolūkos. LFFB nekādā ziņā nepretendē uz materiālu izplatīšanas tiesībām vai kādu citu šo materiālu izmantošanu peļņas nolūkos. Ja jums  pieder tiesības uz kādu no materiāliem un ir iebildumi pret to publiskošanu, kontaktējieties ar lapas administrāciju , un jums piederošais materiāls tiks nekavējoties aizvākts.

Pārpublicēšanas gadījumā būtu vēlama atsauce uz orģinālo materiālu. Šī nosacījuma neievērošanas gadījumā vainīgais nekavējoties tiks sodīts ar sliktu karmu un melnbaltiem sapņiem.

Pateicamies par uzmanību.